Birim Fiyat Analizi

Birim fiyat analizi, bir hizmet, iş ya da mal için belirlenen en küçük kısmın analiz edilmesidir. Bu da proje ya da ihale bütçelerinin doğru şekilde planlamasının en önemli anahtarlarından biri olarak kabul edilir. Bu analizle ilgili yetkilenmiş çeşitli kamu kuruluşları mevcuttur.

Birim fiyat analizi özellikle kamu kuruluşları tarafından açılan ihaleler için önemli unsurlardan biridir. Bu fiyatlar bir standartla sınırlandırılmakta ve her yıl güncellenmektedir. Bir iş, mal ya da hizmet için belirlenecek birimlere atanan fiyatlar işin toplam maliyetinde ilişkin önemli bir belirleyicidir. Özellikle ihalelerde bu analizin doğru hesaplanması sürecin akıbetine etki edecektir.

Birim Fiyat Analizi

Birim Fiyat Analizi Nedir?

Bu analiz genellikle yapım, inşaat alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Projelerin maliyetlerini tahmin etme ve kontrol etme sürecinin kritik bir parçasıdır.  Birim fiyat, iş için belirlenen en küçük birimler için planlanacak ücretleri ve diğer çıktıları kapsar.

Birim fiyat analizi ne demek?” Her projenin farklı birimleri söz konusudur. Bu birimlerin ne kadar maliyeti olduğu “birim fiyatı” şeklinde ifade edilir. Bu fiyatın belirlenmesi ise birim fiyat analizi şeklinde adlandırılır. Bu, projelerin zamanında ve bütçeye uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlar ve maliyet aşımlarını önler.

Birim fiyatın kapsadığı bazı faktörler şu şekilde sıralanabilir;

Malzeme Maliyetleri

İşçilik Giderleri

Harcanacak Kaynaklar

Vergi, SGK

Konaklama vb.

Malzeme Maliyetleri

İşçilik Giderleri

Harcanacak Kaynaklar

Vergi, SGK

Konaklama vb.

Konaklama, şantiye bedelleri, yan bedeller vb. de tespit edilerek uygun şekilde analiz edilir ve fiyatları belirlenmiş olur. Birim fiyat analizleri kâr oranını içerebilir. Bu analizler projenin toplam maliyetini tahmin etmenin ve kontrol etmenin yanı sıra, projenin hangi alanlarının en çok maliyeti oluşturduğunu belirlemeye yardımcı olur. Bu, proje yöneticilerinin maliyetleri daha etkili bir şekilde yönetmelerine ve gerektiğinde maliyet tasarrufu sağlamalarına yardımcı olur. Bu fiyat belirleme sürecinin doğru yönetilmesi sürecin doğru şekilde ilerlemesini sağlayacak ve eğer söz konusu bir ihale ise teklifin kabul edilmesini sağlayabilecektir.

Birim Fiyat Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Birim fiyat nedir, bu belirleme nasıl yapılır” soruları bu alanda çalışma yürütmek isteyen firma ve kişilerin merak ettiklerindendir.                Özellikle yapım işlerinde birim fiyat kavramı ve analizi sıkça kullanılmaktadır. İhalelerde teklif verme süreci bu belirleme aşamasından önemli derecede etkilenir. Yapılan hesaplamanın detaylı, açıklayıcı ve duruma uygun belirlenmesi teklifin geçerli ve eğer alt sınırın üzerinde kalıyorsa kabul edilir olmasına yardımcı olur.

Özellikle ihale tekliflerinden önce yapılacak fiyat analizleri titiz bir çalışma gerektirir. Fiyat hesaplaması aşamasında söz konusu idari ve teknik şartnamenin dikkatle okunması önem arz eder. İşlemler karmaşık olabilir, farklı detayları içerebilir. Güncel maliyetlere hâkim olmak, gerekli teknik ve fiziksel koşulları bilmek sürecin sağlıklı ve başarılı geçmesini sağlayabilir.

Her birimin hesaplanmasında farklı kriterler göz önünde bulundurulur ve buna uygun formül uygulaması yapılır. Örneğin personel giderlerinin belirlenmesi esnasında şu hususlar göz önünde bulundurulur;

  • Personel sayısı,
  • Maaşı,
  • Çalışma süresi.

Keşif Mukayese, bu alandaki tüm konularla ilgili danışmanlık alabileceğiniz, gerekli bilgi ve güncellemelere hâkim bir firmadır. Uzun yıllara dayanan deneyim ve birikimiyle, yetkili bir kadro eşliğinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi ve başvurularınız için bize ulaşabilirsiniz.