Kesin Hakediş Nedir?

Kesin hakediş nedir sorusu, bir inşaat projesine dair çalışma yapan kişilerce merak edilenlerdendir. Bir inşaat projesinde gerçekleştirilen tüm işlerin toplam değeri kesin hakediş olarak adlandırılır. Bir yüklenicinin kesin hakedişini belirlemek için kullanılan yöntemler, proje başında hazırlanmış ve onaylanmış kontratlarla belirlenir.

Kesin hakediş nedir? Bir inşaat projenin tüm aşamaları tamamlandıktan ve tüm hizmetler tamamlanıp işçilik ve malzemeler ödendikten sonra belirlenen son değerdir. Kesin hakediş, bir yüklenici tarafından sunulan hizmetlerin tam değerini belirlemek için kullanılır ve çoğunlukla mevzubahis iş tamamlandığı zaman belirlenir. Belirlenen tutarın ödenmesi de bazı detaylara bağlı şekilde farklılık gösterebilmektedir.

Kesin Hakediş Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Kesin hakediş, bir inşaat projenin sonunda yüklenicinin gerçekleştirdiği tüm işlerin parasal değerinin belirlendiği süreci ifade eder. Bu değer bazen projenin başında belirlenen sözleşme bedelinden farklı olabilir, çünkü proje sırasında planlarda değişiklikler yapılabilir, beklenmeyen durumlarla karşılaşılabilir veya ek işler söz konusu olabilir.

Bir yüklenicinin kesin hakedişini belirlemek için kullanılan yöntemler bazı kontratlarla belirlenir. Bu ödeme öncesinde de farklı hesaplamalarla çeşitli ödemelerin yapılması söz konusudur. Bunlar ara ödeme ya da hakediş ödemeleri olarak adlandırılır.

İş Miktarı Tespiti: Yapılan işlerin miktarını ve niteliğini belirlemek için proje üzerinde ayrıntılı bir değerlendirme yapılır. Bu değerlendirme bir keşif listesini, çizimler ve diğer belgeleri içerir.

Birim Fiyatlarının Uygulanması: Yapılan her iş için birim fiyat uygulanır. Bu fiyatlar çoğunlukla sözleşmede belirlenmiş durumdadır.

Toplam Değerin Hesaplanması: Sıklıkla her bir iş kaleminin birim fiyatı, ilgili işin miktarıyla çarpılır ve bu şekilde toplam değer elde edilir.

Kesin Hakediş Raporunun Hazırlanması: Hesaplamalar tamamlandığında, yüklenici genellikle bir kesin hakediş raporu hazırlar.

Raporun Onaylanması: Kesin hakediş raporu bir mühendis veya proje yöneticisi tarafından değerlendirilir, onaylanır. Onaylanan tutar yükleniciye ödenir.

Ödeme süreci, farklı parametreler nedeniyle değişikliklere uğrayabilir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra da ödemenin yapılması için beklemek gerekebilir.

Kesin Hakediş Nedir?

Kesin Hakediş Ödemesi Ne Zaman Yapılır?

Kesin hakedişin ödeme işlemi, pek çok aşamadan sonra gerçekleşmektedir. Süreç boyunca çeşitli değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Planlanan harcama ve diğer detayların değişmesine yol açan pek çok faktör ortaya çıkmaktadır.

Pek çok detay nedeniyle değişkenlik göstermekle beraber, kesin hakediş ödemesi için gerekli aşamalar şu şekildedir;

  • Projenin tamamlanması,
  • Değerlendirme,
  • Rapor hazırlanması,
  • Raporun onaylanması.

Bu aşamaların ardından belirlenen ödeme yükleniciye yapılır. Bununla beraber işin tamamlanmasından sonra belirli bir zamanın geçmesi gerekebilir. Bu zaman, çalışmada olası kusur ve eksiklerin tespit edilmesi ve tamamlanması için verilmektedir. Bu süreç kesin kabul olarak bilinmektedir.

Son hakediş ve kesin hakediş kavramları bu sürecin birer parçasıdır ve sıklıkla birbirine karıştırılmaktadır. Son hakediş projenin belirli bir aşamasında belirlenen ödeme olarak düşünülebilir, kesin hakedişse projenin toplam değerini temsil eder. Bu doğrultuda söz konusu terimler benzer bir ifadeye sahip olsa da farklı aşamalardaki işlemlerdir.

Keşif Mukayese, bu alandaki tüm detaylara hakim, alanında uzman ve deneyimli bir kuruluştur. Keşif hazırlıklarından birim fiyat analizi ve kesin hakedişe kadar pek çok detaylı işlem için bizden danışmanlık alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu almak için bize ulaşabilirsiniz.