Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi, bir inşaat projesinin bazı aşamalarını belirten tanımlardır. Rapor projedeki tüm işlerin ve malzemelerin toplam değerini içermektedir. Bu rapor hazırlandıktan sonra gerekli aşamalar tamamlandığında ise hesap kesimi işlemi yapılır.

Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi için projeye ait tüm detayların raporlandığı bir döküme ihtiyaç duyulur. Bu döküm, alanda bilgi ve deneyim sahibi, yetkilendirilmiş kişilerce hazırlanır. Ardından hesap kesimi tamamlanır. Her iki süreçte de yüklenicinin ve işverenin (veya onun temsilcisinin) tüm işlerin tamamlandığı ve tüm ödemelerin yapıldığı konusunda mutabık olması gerekmektedir.

Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi

Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi Nedir?

İnşaat projesi tamamlandıktan, işçilik ve malzeme masrafları ödendikten sonra belirlenen son değer, “kesin hakediş” olarak tanımlanmaktadır. Bu hakedişin belirlenmesi için çeşitli hesaplama ve prosedürleri içeren bir rapor hazırlığı söz konusudur.

Kesin hakediş raporu projedeki tüm işlerin, kullanılan malzeme vb. detayların yer aldığı bir belgedir. Bu raporun içeriğinde bulunanlar proje bazında değişiklik gösterebilmekle beraber genel olarak şu şekildedir;

  • Projenin adı ve konumu
  • Yüklenicinin adı ve iletişim bilgileri
  • Yapılan tüm işlerin detaylı listesi
  • Kullanılan malzemelerin listesi
  • İş ve malzemenin birim fiyatı
  • İş ve malzemenin toplam değeri

Kesin hakediş ne zaman yapılır? Bu işleme geçilmesi için projenin tamamlanma, değerlendirilme, raporlanma ve onaylanma süreçlerini tamamlamış olması gereklidir.

Hesap kesilmesi ise inşaat projesinin tamamlanmasından sonra ve kesin hakediş raporunun hazırlanmasından sonra gerçekleşir. Bu süreç, yüklenicinin işverene borçlu olduğu tüm tutarların hesaplandığı ve yüklenicinin işverene olan tüm borçlarının ödendiği aşamadır. Bu, projedeki tüm maliyetlerin ve ödemelerin dökümünü içerir.

Bu süreç öncesinde geçici ve alt hakediş adı verilen ödemelerle çalışmaların finanse edilmesi sağlanmaktadır. Geçici hakediş, bir inşaat projenin ilerleyişine göre yükleniciye yapılacak ödeme tutarlarını belirler. Alt hakedişler, alt yüklenicinin belirli işler için ne kadar ödeme alacağını belirler.

Kesin Hakediş ve Hesap Kesim Süreci

Kesin hakediş ve hesap kesilmesi süreçleri belirli bir projeye veya duruma göre değişebilir. İnşaat projelerinin ödeme süreçleri karmaşık olabilir. Bu alanda uzmanlaşmış bir danışmanlık bürosundan ya da bu alanda çalışma yapan bir uzmandan destek alınması sürecin sağlıklı ilerlemesine yardımcı olacaktır.

Hakediş hesap kesilmesi, inşaat projesinin tamamlanmasının ardından gerçekleşir. Kesin hakediş raporunun onaylanmasını takip eder. Bu süreçte yüklenicinin işverene ödenecek tüm tutarları hesaplanır ve işveren yükleniciye olan ödemelerini tamamlar. Bu ödemenin ne kadar süre içinde tamamlanmış olması gerektiği kontratta belirlenmiş olmalıdır.

Kesin hesap kesin hakediş farkı şu şekilde özetlenebilir,

Kesin hakediş genellikle projenin maliyetlerinin ve yapılan işlerin değerlendirmesini içerirken, kesin hesap bu değerlendirmeye dayalı olarak yüklenici ve işveren arasındaki tüm mali işlemleri ve ödemeleri belgeler. Bu iki süreç, bir inşaat projesinin mali yönetiminin önemli bir parçasını oluşturur.

Bu alandaki işlemlerin verimli olması, doğru şekilde planlanması ve sürdürülmesinde deneyim ve uzmanlık oldukça önemlidir. Keşif Mukayese, hakediş süreçleri, mukayeseli keşif gibi pek çok işlem için danışmanlık hizmeti vermektedir. Uzun yıllara dayanan deneyim ve birikimiyle, süreç boyunca yaşanabilecek tüm durumlarla ilgili destek ve danışmanlık sunmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için bize ulaşabilirsiniz.